Arte Subastas Bilbao

Lote 0885

UTAGAWA YOSHIKAZU
(Edo, Japón, 1810 - 1870)
"Tres Oirans en el Barrio de Yoshiwara"
Ukiyo-e (grabado japonés)
33 x 71 cm

Precio de salida: 120€

VENDIDO

pintura UTAGAWA YOSHIKAZU

Extra info