Arte Subastas Bilbao

Búsqueda Catálogo

Lote 0249

TSUKIOKA YOSHITOSHI
(Edo, Japón, 1839 - 1892)
"Geisha a las siete de la tarde preparándose para atender a los caballeros", perteneciente a la serie "Shinbashi To Yanagibashi De Ni Juu Yon-Jikan"
Ukiyo-e (grabado japonés)
36 x 25 cm

Precio de salida: 180€

pintura TSUKIOKA YOSHITOSHI