Arte Subastas Bilbao

Lote 0158

TOYOHARA KUNICHIKA
(Tokio, Japón, 1835 - 1900)
Tríptico de "El V Shogun Tokugawa Tsunayoshi con Yanagisawa Yoshiyasu y su esposa Ogimachi Machiko", de la obra de teatro de Kabuki, "Shōgun Tairitsu"
Ukiyo-e (grabado japonés)
37 x 75 cm

Precio de salida: 100€

VENDIDO

pintura TOYOHARA KUNICHIKA